Groots denken én doen
Van Science naar Impact

Nederland barst van de wetenschappelijke kennis en de creativiteit om oplossingen te ontwikkelen voor wereldwijde uitdagingen. Innoveren doen we ook al eeuwen. Onze huidige tijd vraagt om een vernieuwde aanpak en versnelling die leidt tot nóg meer impact van onze topwetenschap. Hoogste tijd voor een beweging – van en voor kennisinstellingen, bedrijven en overheid – met als doel: science to impact.

Science to Impact
Vanuit het hart van de wetenschap
met samenwerking op alle niveaus
opschalen naar impact.

Denkers die doen

Een gesprek met Kitty Nijmeijer

Begrijpen en gunnen

Synthese | Erkennen en waarderen, transparantie en vertrouwen

Wetenschap en impact

Een gesprek met Berend van Meer

Wat als het je eigen geld was?

Een gesprek met Margriet Sitskoorn

Kennis moet bij iedereen komen

Een gesprek met Hedderik van Rijn

Iets terugdoen voor de samenleving

In gesprek met Tanja van de Lippe

Zoek geen schaap met vijf poten

Een gesprek met Rebecca Saive

Een startup vergroot toch juist je aanzien?

Een gesprek met Davide Iannuzzi

Een maatschappelijk mandaat

Synthese | Denken en doen

Vanzelfsprekend, gericht op gebruik, met mensen

Nieuws

Beleidsdocument
Nieuws
Rapport

In de derde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft het kabinet € 417 miljoen gereserveerd voor het ‘Deltaplan Valorisatie’.

Nieuws
Video

Om meer inzage te geven in de verschillende fasen die een Deeptech Founder doorloopt tijdens het oprichten van zijn bedrijf, maakte Techleap.nl een kort filmpje om elke stap toe te lichten.

Best practice
Handleiding
Nieuws
Rapport
Voorbeeld/ template

Onder leiding van TenU is op 24 april jl. de USIT Guide gepubliceerd. De handleiding biedt voorwaarden voor investeringen in universitaire spin-outs

Kennisbank

Ontdek informatie, achtergronden, artikelen en voorbeelden die te maken hebben met de speerpunten van Science to Impact

Alle kennisinstellingen in Nederland kunnen vanaf nu gebruik maken van standaard deal-term principes voor universitaire spin-offs.

Artikel
Rapport

Dit rapport van de UK Policy Evidence Unit for University Commercialisation and Innovation beschrijft de huidige aanpak van Britse universiteiten in het nemen van aandelen in spinouts.

Rapport

Gezamenlijk hebben de 4 TU’s een Brits onderzoeksbureau gevraagd hun economische impact te meten, als onderdeel van de totale maatschappelijke impact van 4TU. Het gaat hier om kwantitatieve economische effecten, gemeten in bruto toegevoegde waarde en banen.

Over Science to Impact
Echte impact van kennis ontstaat in netwerken op basis van gedeelde missies en vergaande vervlechting van onderzoek en ondernemerschap. Om Nederland hierop optimaal in te richten, is actie nodig van alle partijen uit het kennisveld, en op meerdere samenhangende speerpunten. Doe mee aan deze beweging en verbind jouw eigen initiatief.