Kennisbank

Kies met de drop down menu’s een thema, speerpunt, en/of soort item - of meerdere - en ontdek informatie, achtergronden, artikelen en voorbeelden die te maken hebben met de speerpunten van Science to Impact.

Deze kennisbank vullen we samen. Iets toe te voegen?

 

Laat het ons weten!

 

Best practice
Nieuws

Ondernemende wetenschappers lanceren 14 statements voor meer impact uit academische startups

Rapport

Advies van de Netherlands Academy of Technology and Innovation over het creëren van meer, en het beter ondersteunen van kennisintensieve startups en scale-ups.

Nieuws
Rapport

Het rijk en de regio’s werken volop samen aan regionale innovatie en daarmee is veel bereikt. Volgens het AWTI-rapport moeten de partijen nu samen zorgen dat vernieuwing in de regio’s écht verder komt en dat relevante innovatie-initiatieven van regio’s verbonden raken en versnellen.

Rapport

Volgens McKinsey & Company is Nederland een van de belangrijkste ecosystemen voor ondernemerschap in Europa geworden. Wij staan op de 4e plaats wat betreft waardecreatie voor startende bedrijven in Europa, met Amsterdam als snelst groeiende hub.

Artikel
Rapport

Dit rapport van de UK Policy Evidence Unit for University Commercialisation and Innovation beschrijft de huidige aanpak van Britse universiteiten in het nemen van aandelen in spinouts.

Artikel
Handleiding

Y Combinator is betrokken bij meer dan 75 spinouts. In dit artikel adresseert Jared Friedman de meest gestelde vragen en geeft hij advies aan wetenschappers die het ondernemerschap overwegen.

Nieuws
Video

Om meer inzage te geven in de verschillende fasen die een Deeptech Founder doorloopt tijdens het oprichten van zijn bedrijf, maakte Techleap.nl een kort filmpje om elke stap toe te lichten.

Beleidsdocument

Dit raamwerk beschrijft het kader en proces waarmee de Nederlandse universiteiten de set van valorisatie-indicatoren willen ontwikkelen.

Nieuws

De Faculty of Impact biedt wetenschappers ondersteuning en coaching bij hun ambitie om de impact van hun onderzoek te vergroten, door bv. een eigen bedrijf. De call voor de eerste ronde - als thema energie-transitie en duurzaamheid - is nu open.

Overig
Nieuws

De 20 finalisten van de Academic Startup Competition zijn bekend. Jonge bedrijven die bezig zijn om science te vertalen naar impactvolle innovaties.

Nieuws
Rapport

De State of European Tech 2023 is uit. Het rapport bevat interessante inzichten over het deeptechklimaat van Nederland en de rest van Europa in 2023.

Artikel
Rapport

Nederland is uitgegroeid tot een van de beste ecosystemen voor startups in de wereld. Toch zijn er relatief weinig startups die uitgroeien tot scaleups en unicorns. Een cultuur die de groei van startups mogelijk maakt, lijkt te ontbreken.

Best practice
Handleiding
Nieuws
Rapport
Voorbeeld/ template

Onder leiding van TenU is op 24 april jl. de USIT Guide gepubliceerd. De handleiding biedt voorwaarden voor investeringen in universitaire spin-outs

Artikel
Nieuws

Vorige maand presenteerden meer dan 175 ambitieuze ondernemers, investeerders en spelers uit het Nederlandse deep tech ecosysteem zich op Hello Tomorrow in Parijs onder de naam Discover Dutch Deeptech.

Nieuws
Video

Ondernemer Linda Dijkshoorn, CEO en oprichter van EV Biotech, gaat in gesprek met journalist Desiree Hoving. Wat zijn haar drijfveren en inspiratiebronnen, en hoe creëert zij impact?

Nieuws

Gezocht: ambitieuze academic startups. Deadline inschrijving: 10-11-2023

Nieuws

De inschrijving voor de eerste ronde van Faculty of Impact, gericht op energietransitie en duurzaamheid, is gesloten. De winnaars worden 31 mei 2022 bekend gemaakt op het NWO innovatiefestival TEKNOWLOGY in De Fabrique in Maarssen.

Voorbeeld/ template

Onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vallen 9 nationale onderzoeksinstituten. NWO ziet het als haar verantwoordelijkheid om octrooiwaardige resultaten uit haar onderzoek te identificeren.

Nieuws

Hoe kunnen we als samenleving meer profiteren van de kennis die aan Nederlandse kennisinstellingen ontwikkeld wordt? Hoe zet je kennis om in innovaties? We vroegen het wetenschappers die actief bezig zijn nieuwe vindingen naar de markt te brengen.

Artikel
Nieuws

De afgelopen periode hebben verschillende organisaties en personen uit het kennisveld hun zorgen geuit over de beperkte aandacht voor kennis en innovatie in de politieke programma’s. Lees het overzicht

Artikel
Nieuws

In tien lessen geven acht door de wol geverfde hoogleraren sociale en geesteswetenschappers handvatten aan medewetenschappers die impact willen maken met hun onderzoek.

Tijdens State of Dutch Tech 2024 is een nieuw model aandeelhouders overeenkomst gelanceerd wat kan worden gebruikt door Nederlandse spin-offs waarin universiteiten, Universitair Medische Centra (UMC's) of andere kennisinstellingen als aandeelhouders deelnemen.

Best practice
Nieuws
Voorbeeld/ template

Tijdens State of Dutch Tech 2024 is een nieuw model aandeelhouders overeenkomst gelanceerd wat kan worden gebruikt door Nederlandse spin-offs waarin universiteiten, Universitair Medische Centra (UMC's) of andere kennisinstellingen als aandeelhouder deelnemen.

Best practice
Nieuws
Rapport

Vandaag zijn op de State of Dutch Tech 2023 (Techleap.nl) transparante principes voor de overdracht van intellectueel eigendom aan (universitaire) spin-offs door Universiteiten van Nederland gepresenteerd.

Overig
Nieuws

Are you developing a complex healthtech technology or a deeptech solution you'd like to bring to the healthcare market? Feel free to join the session from Techleap.nl's Pole Position programme on 11 July 2022 in Utrecht.

Nieuws

Het is van maatschappelijk belang dat startups gebruik kunnen maken van kennis ontwikkeld door Nederlandse kennisinstellingen. Bijvoorbeeld in de vorm van Intellectueel Eigendom, of door samenwerking tussen wetenschappers en ondernemers.

Beleidsdocument

Ministers Robbert Dijkgraaf (OCW) en Micky Adriaansens (EZK) hebben een gezamenlijke visie over innovatie en valorisatie opgesteld. Meer focus en financiering moeten zorgen voor meer maatschappelijke impact van kennis van onderzoekers en ondernemers.

Nieuws
Rapport

De AWTI adviseert een aantal gerichte maatregelen waardoor onderzoekers en ondernemers elkaar vaker zullen vinden en beter kunnen samenwerken. Belangrijk is om beter rekening te houden met de verschillende behoeften bij ondernemers, met name het mkb.

Beleidsdocument
Nieuws
Rapport

In de derde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft het kabinet € 417 miljoen gereserveerd voor het ‘Deltaplan Valorisatie’.

Nieuws

Deze ambitie hebben de Nederlandse universiteiten, universitair medisch centra en TNO. Samen lanceren de kennisinstellingen een plan om het nationaal valorisatie-ecosysteem te versterken met als doel: in 2030 tot de wereldtop behoren.

Nieuws

Binnenkort start Science to Impact TV; een serie gesprekken met spelers uit het kennisveld die hun visie delen hoe onderzoek en technologieën van Nederlandse kennisinstellingen sneller en beter kan doorstromen naar de markt.

Best practice
Nieuws
Voorbeeld/ template

Met nieuwe dealterms sluiten universiteiten en spin-offs twintig deals in een half jaar

Nieuws

Vandaag is het startschot gegeven voor ‘Science to Impact’. Deze beweging heeft als doel om de impact van wetenschappelijke kennis te vergroten. Partijen in het kennisecosysteem zijn uitgenodigd mee te doen met hun eigen initiatief.

Beleidsdocument

Doel van dit document is alle uitgangspunten te verzamelen die door een of meer van de stakeholdergroepen relevant worden gevonden bij het maken van afspraken tussen kennisinstellingen en startups die voortkomen uit onderzoek en/of wetenschappelijk personeel.

Best practice
Nieuws
Voorbeeld/ template

De afgelopen periode heeft het kennis-ecosysteem twee documenten opgeleverd ter versnelling van het spin-off proces van bedrijven uit kennisinstellingen.

Artikel

‘Express licences’ voor IP gebruiken slechts een klein aantal parameters om tot een licentie te komen. Dit artikel vergelijkt een vijftal instellingen op hun voorwaarden.

Overig
Nieuws

In deze aflevering van 'The Scale Lab' van Techleap.nl vertelt Dinko Valerio onderuit over zijn ervaringen als wetenschapper / ondernemer / investeerder / mentor. Met belangrijke lessen over tech transfer, team samenstelling, en meer.

Rapport

Gezamenlijk hebben de 4 TU’s een Brits onderzoeksbureau gevraagd hun economische impact te meten, als onderdeel van de totale maatschappelijke impact van 4TU. Het gaat hier om kwantitatieve economische effecten, gemeten in bruto toegevoegde waarde en banen.

Nieuws

Afgelopen maand hebben EZK, TNO en RaboResearch publicaties uitgebracht over het Nederlandse technologie- en investeringsklimaat.

Artikel
Beleidsdocument

In 2018 hebben KTO’s van de Universiteiten van Nederland (UNL) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een richtsnoer gepubliceerd voor de omgang met aandelenbelangen van medewerkers.

Artikel
Beleidsdocument

In 2016 hebben KTO’s van de Universiteiten van Nederland (UNL) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in samenwerking met KNAW en NWO een richtsnoer over IP richting academische startups opgesteld.

Beleidsdocument
Nieuws

Minister Adriaansens van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kondigt een strategische agenda aan om het ondernemingsklimaat in Nederland te vernieuwen. Daarin ook ruime aandacht voor innovatie en valorisatie van kennis.

Artikel
Nieuws

Vertrek Mirjam van Praag en Pieter Duisenberg - twee personen van grote betekenis voor het academisch startupecosysteem

Nieuws

Freeke Heijman, Quantum Delta NL, stimuleert in haar rol ondernemerschap in de quantum technologie. De ambitie is hoog: 100 quantum startups aan het eind van dit nationale programma. Wat zijn sleutels tot succes voor meer impact uit wetenschap?

Nieuws

Hans Boumans, Director Technology Transfer bij TNO, is dagelijks bezig kansrijke technologie te vertalen naar commerciële producten. Wat zijn volgens hem de ideale factoren om onderzoek en technologie tot toepassingen te brengen?

Artikel
Nieuws

Jorg Kop is Managing Director van UtrechtInc. Hoe werkt hij - vanuit zijn rol als incubator - aan meer impact uit wetenschap? En waar liggen de kansen?

Artikel
Overig
Nieuws

Ook in de sociaal wetenschappelijke hoek zijn ondernemende wetenschappers te vinden. Een van die mensen is Levi van Dam. Hoe maakt hij impact en welke stappen zijn er volgens hem nog te nemen voor een beter valorisatieklimaat?

Artikel
Nieuws

Liduina Hammer is fund engineer bij Polestar Capital. Daarvoor was zij hoofd investeren bij InnovationQuarter. We vroegen haar wat haar opvalt vanuit deze twee verschillende plekken.

Artikel
Nieuws

Varsha Thakoersing is een van de tien winnaars van de Academic Startup Competition die zijn beloond met trip naar de VS. De CEO van de medtech startup IMcoMET is net terug. Wat kunnen we leren van haar ervaringen?

Alle kennisinstellingen in Nederland kunnen vanaf nu gebruik maken van standaard deal-term principes voor universitaire spin-offs.

Handleiding
Voorbeeld/ template
Website

Stanford University heeft lange ervaring en uitgebreide documentatie voor wetenschappers en ondernemers. Online zijn o.a. beleid en templates te vinden.

Rapport

In dit advies heeft de AWTI - op verzoek van de Tweede Kamer - onderzocht wat de belangrijkste hindernissen zijn bij de doorgroei van kennisintensieve start-ups en met welke maatregelen we kunnen zorgen dat bedrijven veel vaker doorgroeien.

Artikel
Rapport

Consultancybureau Beauhurst deed, in opdracht van Royal Academy of Engineering, onderzoek naar factoren die het succes van spinoffs in het Verenigd Koninkrijk vergroten.

Best practice
Handleiding
Nieuws
Voorbeeld/ template

Afgelopen donderdag, 16 maart 2022, organiseerden Universiteiten van Nederland en Techleap.nl het webinar ‘Spin-off Deal Term principles’.

Nieuws

Het groeipad van deeptech bedrijven is vaak grillig en lang, en er is een specifiek soort kennis voor nodig. Door hier in de financiering en andere ondersteuningsinstrumenten op in te spelen, vergroot je het succes van dit soort bedrijven.

Nieuws

Op vrijdag 26 november was het webinar Science to Impact en daar is het startschot gegeven voor de beweging. Deze beweging bestaat uit mensen en organisaties die zich actief willen inzetten voor nóg meer impact uit onze Nederlandse topwetenschap.

Artikel
Handleiding

De Royal Academy of Engineering’s Enterprise Hub heeft een nieuw Entrepreneur's Handbook gepubliceerd om oprichters van spin-out bedrijven te ondersteunen.

Nieuws

Faculty of Impact geeft de deelnemers twee jaar lang intensieve begeleiding bij de ontwikkeling van hun academische vinding naar bedrijf, waarbij ze in dienst blijven van de universiteit maar vrijgesteld zijn van onderwijs- en administratieve taken.

Handleiding
Nieuws

Schrijvers Rolph Segers en Stefan van der Ploeg, beiden werkzaam bij TNO Tech Transfer, behandelen alle vereiste stappen die nodig zijn om tot een degelijk businessplan te komen, waarmee je investeerders kunt benaderen.

Beleidsdocument
Nieuws

Afgelopen jaren heeft de Tweede Kamer middels meerdere moties de regering gevraagd om te komen met hun visie op het tot wasdom brengen van innovatie in Nederland. Het kabinet heeft toegezegd voor de zomer 2022 de Kamer hierover te informeren.

Nieuws
Rapport

Valorisatie is de relatief jonge (sinds 2005) derde kerntaak van Nederlandse universiteiten, naast onderwijs en onderzoek. Het doel is alle talent, kennis, netwerk en faciliteiten in deze kennisinstellingen te ‘verwaarden’ voor de samenleving.

Nieuws
Rapport

Consultancybureau KplusV onderzocht welke publieke en semi-publieke financieringsinstrumenten in de praktijk beschikbaar zijn in de vroege fasen van wetenschappelijke startups. Hoe werkt deze kapitaalmarkt nu echt?

Nieuws
Rapport

Er liggen volop kansen om kennis en innovatie beter in te zetten voor de grote uitdagingen van de samenleving, zoals klimaatverandering, de toekomst van de gezondheidszorg of een eerlijke data-economie. Dat blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut.

Beleidsdocument

De definitie van valorisatie van de Landelijke Commissie Valorisatie is het uitgangspunt bij de ontwikkeling van indicatoren voor valorisatie. Dit rapport beschrijft vier dimensies van valorisatie in het 4D-valorisatiemodel.

Artikel
Nieuws

Zijn wetenschap en ondernemerschap te combineren? De afgelopen weken verschenen daarover diverse artikelen van onder meer Reineke Timmermans (VNO-NCW), Ineke Sluiter (KNAW) en ondernemend wetenschapper Hans Clevers.