Doe mee

Beweging voor nóg meer impact van Nederlandse topwetenschap

Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. In Nederland hebben we de wetenschappelijke kennis en de creativiteit om hiervoor oplossingen te ontwikkelen. Dat we dat doen is niet alleen een kans; het is noodzaak voor een toekomstbestendig en leefbaar Nederland.

Innoveren doen we al eeuwen. Maar de huidige tijd vraagt om een nieuwe benadering. Een benadering waarmee de Nederlandse topwetenschap nóg meer impact kan hebben.

Science to Impact is een beweging met precies dat doel: science to impact.

Doe ook mee!

Bedrijven, organisaties en individuen zijn van harte welkom om mee te doen met hun eigen initiatief dat bijdraagt aan Science to Impact.
Aanmelden kan hier.
Geef daarbij aan wat je (organisatie) doet en aan welk(e) speerpunt(en) je bijdraagt.

Wij doen al mee:

Speerpunten Science to Impact

Impact ontstaat in netwerken op basis van gedeelde missies en met een vergaande vervlechting van onderzoek en ondernemerschap. In deze netwerken heeft ieder een eigen rol.

Om Nederland hierop optimaal in te richten is radicale actie nodig op een set van fundamentele speerpunten. Deze speerpunten horen bij elkaar en alleen samen kunnen we ze aanpakken. Dat vraagt om groot en groots denken en doen.

Science to Impact beweging

  • vanuit het hart van de wetenschap
  • met samenwerking op alle niveaus
  • opschalen naar impact

Bekijk hier de video waarin deze speerpunten, en hun samenhang wordt toeglicht. Deze website bevat links naar achtergrondinformatie, publicaties en initiatieven van ondertekenaars. Zo zorgen we ervoor dat discussies en acties relevant en concreet zijn.

Meer weten over Science to Impact? Kijk dan op deze pagina