Verbeteren financiering voor wetenschappelijke startups

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Nieuws
Rapport

KplusV heeft een eerste onderzoek uitgevoerd naar het (semi)publieke financieringsaanbod voor kennisintensieve startups. Wetenschappelijke kennis kan via startups positieve impact hebben op de Nederlandse (en wereldwijde) economie en maatschappij. Een ononderbroken keten van financiële middelen is voor deze startups essentieel om tot wasdom te komen. Of en welke interventies nodig zijn om tot zo’n keten te komen kan alleen worden bepaald als inzichtelijk is hoe de kapitaalmarkt werkt voor deze kennisintensieve startups.

Wat ontdekten zij?

  • Er wordt in werkelijkheid later gefinancierd dan wat men in theorie zegt te financieren; hierdoor is het financieringsaanbod lager dan vaak wordt gedacht;
  • Deze afwijking is met name te vinden binnen de semipublieke instrumenten;  
  • Hoe lager de TRL (Technology Readiness Level) is, hoe lager het financieringsaanbod.

Om te kunnen vaststellen of het financieringsbeleid anders moet worden ingericht is vervolgonderzoek nodig naar:

  • De daadwerkelijke behoefte van ondernemers. Hebben ondernemers in de vroege TRLs al financiering nodig of spelen er dan andere uitdagingen?
  • Een verdieping op het financieringsaanbod: een compleet overzicht van individuele regelingen per TRL en het aanbod per thema en per sector.
  • De relatie tussen het rendement en het moment van investeren.

Download hier het rapport van KplusV

KplusV