Science to Impact volgens Liduina Hammer | Polestar Capital

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Artikel
Nieuws

Liduina Hammer is sinds september van dit jaar fund engineer bij de 100% impact asset manager Polestar Capital. Daarvoor was zij hoofd investeren bij InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Hollland. We vroegen haar wat haar opvalt aan het Science to Impact landschap vanuit deze twee verschillende plekken.

Wat doet Polestar Capital?

Polestar Capital is een 100 % impact investeerder die veelal leningen verstrekt aan projecten, ondernemers en particulieren die bijdragen aan een inclusieve, duurzame en circulaire economie. Onze overtuiging is dat je voor de juiste impact moet investeren in de ondernemingen van de toekomst. Het is onze missie om de klimaattransitie te versnellen en in het gat te springen met financieringen daar waar andere financiers dit niet of onvoldoende kunnen.

Waar halen jullie het geld vandaan?

We hebben nu drie fondsen; het Polestar Circular Debt Fund, het Limburgs Energiefonds (LEF) en het Warmtefonds Nederland. Hierin investeren zowel private als publieke partijen, denk daarbij aan pensioenfondsen, banken en overheid gerelateerde fondsen. Daarnaast gaan we binnenkort funding ophalen voor een e-mobility fonds. In totaal hebben we nu een investeringsomvang van ruim 1,2 miljard euro.

Jullie investeren onder andere in innovatie ondernemingen. Horen de vroege fase deep tech bedrijven daar ook bij?

Op dit moment hebben we nog geen fonds waarmee we in vroege fase deep tech bedrijven investeren. Polestar Capital investeert nu veelal via leningen (debt producten) welke minder geschikt zijn om in een zeer vroege fase in te stappen. Het hoge risico profiel van deze ondernemingen vraagt vaak om equity investeringen. Daar past venture capital beter bij. Door het potentieel hoger rendement van dit soort bedrijven kunnen zulke investeerders ook meer risico nemen.

Zie je dit op korte termijn veranderen?

Nog niet meteen. Alhoewel er veel positieve ontwikkelingen zijn, is er in Nederland nog een tekort aan echt privaat geduld-kapitaal voor vroege fase ondernemingen die opereren in sectoren met een lange ontwikkel- en terugverdientijd, zoals de deeptech.

Hoe uniek zijn jullie?

Behoorlijk uniek. We zijn een van de weinige private debt partijen met voldoende kapitaal om te investeren in impact-ondernemingen in Nederland.
Neem het Polestar Capital Circulair Debt fonds. Dit fonds stapt in wanneer de technologie nog te risicovol is voor banken en te kapitaal-intensief voor venture capital. Deze veelal grotere tickets worden verstrekt aan innovatieve circulaire ondernemingen die bijvoorbeeld hun eerste commerciële fabriek neer gaan zetten.

Is dat kapitaal oneindig?

Nee zeker niet. Uiteindelijk gaat het erom impact te maken en een aantrekkelijk rendement te leveren voor onze investeerders, we zijn dus geen Sinterklaas. Het maken van echte impact is de rode draad door de organisatie. We zijn een SFDR (red.: Sustainable Finance Disclosure Regulation) artikel 9 fonds, het meest duurzame fonds volgens de EU verdeling van fondsen. Het meten van impact is verweven in ons gehele investeringsproces.

Wat zijn jullie drijfveren?

We delen bij Polestar Capital allemaal de visie dat innovaties hard nodig zijn om de klimaatdoelen te kunnen halen. Nu is het momentum om te acteren. Eindelijk wordt het juiste debat gevoerd in Nederland. Mensen beginnen te beseffen dat het verder uitstellen van de klimaatdoelen niet meer verantwoord is voor de generaties na ons. Echter er is onvoldoende kapitaal beschikbaar om die ondernemers te steunen die het verschil gaan maken. In dat gat springen wij.

Je zit er sinds september. Kun je al iets vertellen over jouw rol?

Momenteel houd ik me bezig met de strategieontwikkeling van Polestar Capital. We willen namelijk een belangrijke rol spelen in de klimaattransitie in Nederland. Ik kijk  waar we een toegevoegde waarde kunnen zijn in het financieringslandschap; welke initiatieven zijn er al, wat hebben ondernemers nodig en waar zitten de gaten.  

Blij met je overstap? Je komt van de publieke investeerder InnovationQuarter

Ja zeker! Wat mij heel erg aantrekt is de haast on-Nederlandse ambitie van het bedrijf om  op grote schaal impact te willen maken. Er zijn vele tientallen miljarden nodig om alleen al in Nederland de klimaatdoelstellingen te halen. Als de CEO, Jan-Willem König mij dan vertelt dat zijn ambitie is om met Polestar Capital hier significant aan bij te gaan dragen, dan gaat mijn hart sneller kloppen.

Je hebt op verschillende plekken in het investeerderslandschap gezeten. Wat valt je op?

Er zijn gelukkig veel positieve ontwikkelingen maar ik maak me op een aantal vlakken wel zorgen. Ik zie nog steeds een (groot) tekort aan geduldig privaat kapitaal in sectoren daar waar de ontwikkeltijd en daarmee de terugverdientijd langer is. Ik zou graag meer fondsen zien die vroeg kunnen instappen en voldoende kapitaal hebben om serieus mee te groeien met succesvolle bedrijven zodat de ondernemers meer tijd hebben om te ondernemen in plaats van een groot deel van de tijd kwijt te zijn aan fundraising.
Daarnaast hebben we in Nederland goede kennisinstellingen en wordt er ook veel gedaan aan het stimuleren van spin-off activiteiten, maar ik zie hier nog weinig serieus grote bedrijven uit voortkomen. Om een echt bedrijf te bouwen, heb je naast een slimme technologie en kapitaal ook mensen met marktervaring nodig. Daar zou het helpen om in een vroegere fase mensen neer te zetten die al weten hoe ondernemen werkt. Investeerders betalen soms te lang voor de leercurve van de onervaren ondernemer en dat is zonde.

Daarnaast zijn Nederlandse ondernemers best eigenwijs, wat aan de ene kant mooi is, maar het kan ook tegen ze werken. Ze zoeken te weinig hulp, willen te veel zelf doen. Maar ondanks dat de technologie verschillend is, maak je allemaal dezelfde dingen mee. Mijn oproep naar de ondernemer is elkaar op te zoeken, elkaar te bevragen hoe je dingen aanpakt.

Gelukkig komen er steeds meer goeie voorbeelden. En een voorbeeld hiervan is Nearfield Instruments, een veelbelovende spin-off vanuit TNO. Deze onderneming heeft een innovatief en extreem nauwkeurige technologie ontwikkeld om fouten in microchips te meten tijden de fabricage en zij hebben ook grote investeringen aangetrokken.   

Ook lezen: het verhaal van Hamed Sadeghian, CEO/CTO van Nearfield Instruments

Wat is er volgens jou nodig voor een beter Science to Impact klimaat?

Er zijn nu in Nederland nog te weinig grote private fondsen voor de vroege fase(deep) tech bedrijven of bedrijven waar hardware onderdeel is van de ontwikkeling . Zo zijn er geen fondsen van minimaal  500 miljoen in Nederland. Gevolg is dat veel deep tech of op hardware gebaseerde startups te kort gefinancierd worden met te weinig kapitaal. De CEO en de rest van het management team zijn dan bijna full time bezig met het ophalen van geld. Die tijd kun je niet besteden aan je bedrijf en dat gaat ten koste van de ontwikkeling van je bedrijf.
Een partij die wel echt geduld kapitaal kan verstrekken is het publiek gefinancierde Deep Tech fonds van InvestNL. Echter, ook zij hebben private partijen nodig om te investeren en deze afhankelijkheid kan vertragend werken.

En een ander zorg is de mogelijk nieuwe vermogensaanwasbelasting als vervanging van de vermogensrendement belasting. Voor de echt vroege fase zijn namelijk angel investors zeer belangrijk. Daarnaast hebben startups niet altijd de mogelijkheid om talent marktconform te betalen. Om dan toch talent aan te trekken worden soms opties uitgegeven. Als deze ook belast worden volgens de nieuwe plannen dan kan deze mogelijkheid in het geding komen.

Tot slot is vooral bij circulaire ondernemingen het vinden van geschikte locaties en het aanvragen van vergunningen een issue.

Heb je nog een advies aan de nieuwe regering die er straks zit?

Voor de vraagstukken waarmee we nu te maken hebben, zijn mensen met echt verstand van technologie en innovatie nodig. Die snappen hoe het werkt en passende en soms wellicht gedurfde  keuzes te durven maken. Als ik in de weekenden over de Deltawerken naar Zeeland rijd, vraag ik mij af of de regering een investering zo groot als toen ooit nog zou doen. Er zijn toen speciale schepen ontwikkeld puur en alleen om  deze deltawerken mogelijk te maken. Hoe mooi zou het zijn als we dat nog eens over kunnen doen op een ander gebied!

 

Bio Liduina Hammer

Liduina is fund engineer bij Polestar Capital. Daarnaast is ze voorzitter bij Stichting Mibiton en is ze mentor via RoundTable voor Topvrouwen. Na haar studie finance aan de Universiteit van Amsterdam begon ze haar loopbaan bij APG Asset Management in de alternatieve beleggingshoek. Haar Venture Capital kennis heeft ze opgedaan bij INKEF Capital waar ze vanaf het eerste uur bij was. In die periode heeft ze haar executive MBA aan RSM gedaan. Hierna werd ze fondsmanager van het proof-of-concept fonds UNIIQ, een van de fondsen van InnovationQuarter. Uiteindelijk werd ze eindverantwoordelijk voor de hele investeringstak.