Nieuws vanuit de Dealterms werkgroep

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Best practice
Nieuws
Voorbeeld/ template

Met nieuwe dealterms sluiten universiteiten en spin-offs twintig deals in een half jaar

Sinds de lancering van de standaard dealterms principles afgelopen voorjaar, werkt bijna de helft van de Nederlandse universiteiten met de dealterms en zijn er circa twintig deals gesloten tussen deze universiteiten en de spin-offs.

In de zogeheten dealterm principles is geregeld op welke manier wordt omgegaan met de overdracht van het intellectueel eigendom van universiteiten aan spin-offs in de situatie dat een onderzoeker uit dienst treedt. Transparante afspraken versnellen het onderhandelingsproces tussen universiteiten en jonge bedrijven en vergroten daarmee de kans op groei en succes.

Een werkgroep vanuit de Universiteiten heeft met input van ondernemers, investeerders en Techleap.nl deze dealterm principles opgesteld. De koepel Universiteiten van Nederland (UNL) helpt met de verspreiding en het bijwerken van deze eerste versie.

Een half jaar na de lancering geven de startups die ermee werken aan dat deze afspraken hen enorm hebben geholpen in hun opstart fase.

Inmiddels is een tweede werkgroep aan de slag met het opstellen van dealterms voor de situatie dat de universiteit zelf een actieve rol heeft in het opbouwen van de start-up, de zogeheten venture building route.

Het continu bijwerken en uitbreiden van dealterms voor de verschillende situaties van de overdracht van kennis en technologie uit kennisinstellingen, leidt tot steeds beter werkende afspraken voor de spin-offs en daarmee tot meer impact uit wetenschappelijke kennis.