Nationaal Groeifonds reserveert € 417 miljoen voor Deltaplan Valorisatie

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Beleidsdocument
Nieuws
Rapport

In de derde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft het kabinet € 417 miljoen gereserveerd voor het ‘Deltaplan Valorisatie’. Dit voorstel is ingediend door een consortium van universiteiten, umc’s, hogescholen, TO2-instellingen en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. 

De NGF-adviescommissie prijst de duidelijke en herkenbare probleemstelling van het voorstel en de behoefte aan een effectief en doelmatig valorisatiesysteem. Het strategisch belang van het voorstel is groot en het sluit aan op het overheidsbeleid. Ook waardeert de adviescommissie dat een groot deel van de KTO''s, universiteiten en UMC''s achter het voorstel staan, gezamenlijk de handschoen hebben opgepakt en hiermee een breed draagvlak is gecreëerd.

Dat de weg naar een nieuw valorisatiesysteem geen eenvoudige is, blijkt uit de constatering van de adviescommissie dat het consortium nog onvoldoende oog heeft voor de behoeftes van de eindgebruikers en stakeholders als incubators, private investeerders en ROM''s, en dat een centrale visie lijkt te ontbreken vanwege een gebrek aan focus. De reservering is een uitnodiging aan het consortium om een geheel nieuw voorstel in te dienen, met een duidelijke samenhang en relatie tussen systeemknelpunten en de actielijnen. Daarmee hoopt de adviescommissie dat het consortium structurele verbeteringen kan aanbrengen in het bestaande valorisatiesysteem.