Meer impact: goede afspraken startups & kennisinstellingen

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Nieuws

Het is van groot maatschappelijk belang dat startups gebruik kunnen maken van de wetenschappelijke kennis die aan de Nederlandse universiteiten en andere kennisinstellingen ontwikkeld wordt.

Formeel, in de vorm van Intellectueel Eigendom, maar ook door laag­drempelige samenwerking tussen wetenschappers en ondernemers, al dan niet in een gezamenlijke startup. De afspraken die daarover worden gemaakt tussen overheid, kennisinstellingen, ondernemers en investeerders bepalen in grote mate in hoeverre de kennis uiteindelijk in de praktijk impact heeft.

Science to Impact Kennisbank

De online kennisbank van Science to Impact verzamelt voorbeelden, handleidingen, rapporten, websites en (beleids)documenten die gaan over afspraken tussen kennisinstellingen en startups. Heb je een goede aanvulling? Laat het ons weten per mail. De (ongefilterde) kennisbank is toegankelijk via de link bovenaan deze pagina.

Klik hieronder voor directe filters op onderwerp of categorie:

(foto credit: Handshake 52/365 by baggyjumper // CC BY-NC-ND 2.0)