Science to Impact volgens Jorg Kop van UtrechtInc

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Artikel
Nieuws

Jorg Kop is Managing Director van UtrechtInc. We vroegen Jorg hoe hij vanuit zijn rol als incubator werkt aan meer impact uit wetenschap en welke punten de beweging ‘Science to Impact’ volgens hem zou moeten oppakken.

Wat doet Utrechtinc?

UtrechtInc is de startup incubator van Utrecht University, UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht en helpt wetenschappers en tech ondernemers uit de regio om op een succesvolle manier een bedrijf op te zetten. Onze focus ligt op de early stage tech startups en die door te laten groeien naar de volgende fase. We bieden voor deze doelgroep tools, een waardevol netwerk van mede-ondernemers, en ervaren mentoren aan (150 stuks inmiddels).

Haal zo veel mogelijk mensen met ondernemers expertise de universiteit binnen en laat hen bijvoorbeeld kijken welke IP’s er allemaal op de planken ligt. En laat venture builders met wetenschappers praten en eerste ideeën omzetten in business plannen. Er is zo veel meer mogelijk dan nu gebeurt.

Jorg Kop (UtrechtInc)

Welke tools bieden jullie aan?

Voor wetenschappers hebben we de Science Validation programma’s die zo zijn opgesteld dat ze goed te volgen zijn naast hun universitaire loopbaan en voor tech ondernemers bieden we kortlopende meer snelkookpan-achtige sessies met de focus op het derisken van hun onderneming.

We bieden al deze verschillende programma’s onder één dak aan. Voordeel daarvan is dat wetenschappers, investeerder en beginnend ondernemers elkaar makkelijk kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. Daaruit ontstaat vaak magic die helemaal vanzelf gaat!

Hoe dragen jullie als incubator bij aan Science to Impact?

Door een open innovatie systeem proberen te zijn met een goed luisterend oor voor wat een beginnend ondernemer of een ondernemend wetenschapper echt nodig heeft. Wil een ondernemend wetenschapper alleen zijn kennis doorgeven, of ook onderdeel uitmaken van de toekomstige onderneming? De uitdaging is dat scherp te krijgen. Het is goed je hierbij te realiseren dat de ondersteuning vanuit de incubator geen eenheidsworst is, en soms een wat langere adem nodig heeft dan van te voren is gecalculeerd.

Daarnaast sturen wij als organisatie onze mensen aan op het behalen van concrete eindresultaten. Het helpt heel erg voor het team om te zeggen dat er aan het eind van het jaar dertig succesvolle start-ups moeten staan in plaats van dat je zegt ‘we zien wel wie er aan onze deur aanklopt’.

Welke rol heeft UtrechtInc in het incubatorsveld?

Wij zijn een van de aanjagers van het 'Incubators United' initiatief vanuit Techleap.nl. Dat netwerk waarin kennis en ervaringen tussen incubators worden uitgewisseld, is heel waardevol. We zijn echter nog te weinig data-driven. We zouden veel meer cijfers met elkaar moeten gaan delen. Bijvoorbeeld hoeveel mensen er deelnemen aan al onze programma’s samen. Die getallen zeggen iets over de dynamiek van het early stage startup ecosysteem in Nederland en daarop kun je vervolgens je KPI’s afstemmen.

En een stapje hoger. Wat moet er volgens jou gebeuren voor meer Science to Impact?

Dat zijn meerdere dingen en dat speelt op meerdere niveau’s.

Eerst maar het grootste obstakel noemen, dat is de cultuur binnen kennisinstellingen. Die is nu nog heel erg gericht op onderzoek en onderwijs. Valorisatie is er pas sinds 15 jaar bijgekomen als 3e kerntaak van de universiteiten. Dat zie je terug in de budgettering van kennisinstellingen waarin geen structurele plek is voor impact.

Het tweede punt en dat is een kans, is het formuleren van KPI’s. Als je je doelen niet in cijfers kunt uitdrukken, dan krijg je de budgetten ook niet toegekend. Wat mij betreft rekenen we uit hoeveel ondernemende wetenschappers en spin-outs we jaarlijks willen afleveren en verdelen we dat over de verschillende kennisinstellingen en gaan daar dan naar handelen.

En het derde punt, ook een kans, bevindt zich op een lager niveau, maar is niet minder belangrijk. Dat is het uitrollen van de rode loper voor de wetenschapper met ondernemersambities. Poets alle kreukels op die loper weg zodat hij niet struikelt in het afleggen van zijn weg van kennis naar markt. Om maar een paar van die kreukels te noemen: zorg ervoor dat een IP-contract makkelijker is te organiseren dan nu, laat de wetenschapper aan zijn team bouwen zodat hij op tijd kan delegeren en koppel hem of haar aan de juiste financiers. En het is heel belangrijk dat de wetenschapper fysiek het gebouw uit kan lopen en kan kennis maken met de can-do mentaliteit daarbuiten, die bij veel incubators en andere spelers in dit veld zo leeft.

Wat zou een beweging als Science to Impact volgens jou moeten oppakken?

Die kan al deze obstakels die door mij maar ook door veel van mijn collega’s worden benoemd, bespreekbaar maken. Het is waardevol dat dit door een neutrale partij wordt gedaan, waarnaar geluisterd wordt zodat er ook echt beweging en verbetering komt.

Verder zie ik mogelijkheden in het gezamenlijk opstellen van dè blauwdruk voor meer science based startups in Nederland. Om daar te komen is er ruimte voor experiment nodig. Haal zo veel mogelijk mensen met ondernemers expertise de universiteit binnen en laat hen bijvoorbeeld kijken welke IP’s er allemaal op de planken liggen. En laat venture builders met wetenschappers praten en eerste ideeën omzetten in business plannen. Er is zo veel meer mogelijk dan nu gebeurt. Ik kan niet wachten al deze mensen bij elkaar te zetten en met zijn allen deze impact te gaan creëren!

Jorg Kop

Jorg is op meerdere niveau’s betrokken in de startup wereld. Hij helpt ambitieuze ondernemers bij het bouwen van toekomstbestendige bedrijven. Jorg is Managing Director van UtrechtInc, de business incubator voor early stage tech startups op thema's die de wereld een stukje beter maken: e-climate, e-health en e-learning.

Als aanjager bij NL2025 zet hij zijn kennis, expertise en netwerk in voor NLgroeit, een platform voor scale-up ondernemers. Naast co-founder van SnappCar heeft hij meerdere investeringen in startups en scale-ups gerealiseerd. Daarvoor werkte hij bij traditionele corporate bedrijven in diverse c-level rollen, nationaal en internationaal.