Recente rapporten over het NL technologie - & investeringsklimaat

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Nieuws

Afgelopen maand zijn een aantal relevante publicaties verschenen over het Nederlandse technologie- en investeringsklimaat.

Het Ministerie van EZK publiceerde de Nationale Technologiestrategie met de tien technologieën en markten waar voor Nederland de meeste kansen liggen voor de economie, maatschappij en veiligheid. Per technologie zijn de ambities uitgewerkt inclusief een doelstelling welke positie Nederland in 2035 moet hebben bereikt. Ook is er analyse gedaan naar wat er nodig is om dit te bereiken.

Genoemd worden:

  • Talent - aantrekken, behoud en doorontwikkelen van (top)talent op alle niveaus
  • Faciliteiten - voldoende opschalingsfaciliteiten voor de ontwikkeling en toepassing van technologieën
  • Financiering en marktcreatie - voldoende opschalingsfinanciering en goede markttoegang met in sommige gevallen de overheid als launching customer.

>>PDF Nationale Technologiestrategie

 

RaboResearch en TNO brachten rapporten uit met cijfers die het rendement aantonen van de twee publieke investeringsfondsen Nationaal Groeifonds (NGF) en het Fonds Onderzoek en Wetenschap (FOW)

- Economen van de Rabobank hebben berekend dat de Nederlandse economie bij het schrappen van de twee investeringsfondsen Nationaal Groeifonds (NGF) en het Fonds Onderzoek en Wetenschap (FOW), op de lange termijn 90 miljard euro misloopt. Omgerekend levert iedere euro die vanuit deze fondsen wordt geïnvesteerd, tot 2035 4,60 euro aan bbp-rendement op, en tot 2040 5,80 euro Naar het RaboResearch rapport

- TNO onderzoekers waarschuwen dat de Nederlandse R&D-uitgaven dalen wanneer het Nationaal Groeifonds wordt afgeschaft. Zij hebben berekend dat dit fonds jaarlijks voor circa 0,2% additionele publieke R&D-financiering zorgt. ‘’Als er geen aanvullend beleid komt, dreigen de bijdragen hieruit vanaf 2025/2026 op te drogen. Dit vormt een risico voor het Nederlandse toekomstige verdienvermogen, omdat deze uitgaven nieuwe bedrijven stimuleren, bestaande bedrijven laten groeien en bijdragen aan de creatie van welvaart en welzijn’’ Naar het TNO-rapport