Kennis & innovatie tips voor het nieuwe kabinet

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Artikel
Nieuws

Impact vanuit de wetenschap vraagt om een lange adem. Daarom is consistentie en visie in het beleid van overheid en instituten van groot belang. De afgelopen periode hebben verschillende organisaties en personen uit het kennisveld echter hun zorgen geuit over de beperkte aandacht voor kennis en innovatie in de politieke programma’s en geven zij tips mee aan het nieuwe kabinet.

Hieronder een selectie van berichten, manifesten en andere publicaties die de afgelopen weken zijn verschenen:

  • Gezonde Kenniseconomie

De Kenniscoalitie, het samenwerkingsverband van ondernemers en wetenschappers, benoemt het gebrek aan urgentie om onze kenniseconomie gezond te houden. Gevreesd wordt dat Nederland achterop raakt, omdat andere landen hun budgetten voor onderzoek en ontwikkeling opschroeven. Volgens Marcel Levi, voorzitter van NWO en van de Kenniscoalitie, raakt Nederland achterop, omdat andere landen hun budgetten voor onderzoek en ontwikkeling opschroeven. ‘In Duitsland en Spanje steekt de politiek wel de vlag uit voor kennis en innovatie; hier is het geen issue. Een gezonde kenniseconomie is niet vanzelfsprekend.’ Lees het NWO bericht

  • Technisch talent

De voorzitters/ rectoren van de vier technische universiteiten en de Rijksuniversiteit Groningen wijzen op het belang van technisch talent voor de tekortsectoren op de arbeidsmarkt. Zij roepen de politiek op de instroom van internationale studenten niet in te perken en dezelfde fout te maken als Denemarken twee jaar geleden. ''We hebben alle technische talenten nodig, zowel uit Nederland als van daarbuiten, en van MBO tot HBO en WO. Lees het 4TU opiniestuk en het nieuwsbericht van de Volkskrant.

  • Investeren in research en development

Universiteiten van Nederland (UNL) roept in zijn verkiezingsmanifest ‘Waarde van Wetenschap’ volgende kabinetten op om te blijven investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. Benoemd wordt dat we het groeipad naar 3% van het bbp voor R&D moeten blijven bewandelen en dat het kabinet investeringen zoals in het Groeifonds en in goede onderzoeksinfrastructuur moet blijven voortzetten. Lees het manifest van UNL

 

  • Lange termijn strategie

Maarten Steinbuch (TU/e) legt de politieke partijen langs de lat en bespreekt per partij wat zij aan regelingen en middelen willen schrappen, welk effect dat voor onderzoek en innovatie heeft, en wat hij er zelf van vindt. Zo zegt hij over het idee om het Nationaal Groeifonds af te schaffen ‘’Investeren in de toekomst langs de as van de grote uitdagingen, en de kennisinstelling en het bedrijfsleven helpen verdienvermogen te realiseren, vergt een echte lange termijn visie. Het verkwanselen daarvan getuigt van het volledig ontbreken van een strategie op lange termijn.’’ Lees zijn blog 

  • Blijf investeren in wetenschap

Jouke de Vries, interim-voorzitter van Universiteiten van Nederland waarschuwt het nieuwe kabinet te blijven investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. Je lost er de maatschappelijke uitdagingen mee op en de investeringen verdienen zich dubbel en dwars terug. Lees het opiniestuk in Trouw ''Politiek gooit ruiten van universiteiten in''

  • Innovatief ondernemerschap en nieuwe technologie

Techleap.nl organiseerde op 7 november samen met Thuiswinkel.org, Kickstart.AI en Jong Nieuwspoort een debat over de toekomstige economie van Nederland. Kamerleden Mona Keijzer (BBB), Pim van Strien (VVD), Marieke Koekkoek (VOLT), Lisa van Ginneken (D66), Tjebbe van Oostenbruggen (NSC) en Laura Bromet (GroenLinks/PvdA) discussieerden over de noodzaak voor een nieuwe inrichting van de  arbeidsmarkt, of er voldoende ruimte wordt geboden voor de positieve toepassingen van AI en of er voldoende kansen worden geboden aan innovatief ondernemerschap. Kijk het debat hier terug