Intellectueel Eigendomsbeleid van NWO Instituten

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Voorbeeld/ template

Onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vallen 9 nationale onderzoeksinstituten. NWO ziet het als haar verantwoordelijkheid om octrooiwaardige resultaten uit haar onderzoek te identificeren.

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze organisatie, die voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten heet, beheert negen nationale onderzoeksinstituten: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON.

De NWO-instituten vervullen nationale en internationale rollen. De NWO-instituten vormen een nationaal expertisecentrum, een kraamkamer voor wetenschappelijke vernieuwing, een kweekvijver voor talent, verbinder in nationaal en internationaal onderzoek of ontwikkelaar, beheerder en enabler van grote infrastructuur of grote datasets. 
Het onderzoek aan de NWO-instituten is gedreven door nieuwsgierigheid en maatschappelijke uitdagingen. Wetenschappelijke en maatschappelijke vragen die van nationaal strategisch belang zijn, vereisen onderzoek met langjarig commitment en bundeling van multidisciplinaire expertise en faciliteiten. Door dat onderzoek grensverleggend, integer en excellent uit te voeren, toegankelijk te maken en uit te dragen, realiseren de NWO-instituten kennis en oplossingen met wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Een van de doelstellingen van NWO-I is het bevorderen van het gebruik van onderzoekresultaten door derden. Het aanvragen van octrooien is een van de middelen om dit doel te bereiken.

Op de website van NWO-I is het octrooibeleid te vinden:

Meer informaite over het octrooibeleid van NWO 

Of download Uitgangspunten kennishandelbeleid NWO-I (PDF)