14 statements voor meer impact uit academische startups

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Best practice
Nieuws

Ondernemende wetenschappers lanceren 14 statements voor meer impact uit academische startups

Onderzoekers die met startups werken bundelen hun krachten

Ondernemende wetenschappers vanuit meerdere Nederlandse kennisinstellingen en verschillende onderzoeksdisciplines hebben zich verenigd en publiceren 14 statements waarin zij aangegeven wat er nodig is om maximale impact uit academische startup te halen. Met deze statements willen zij collega-wetenschappers, studenten en ondernemers inspireren. Ook roepen ze nadrukkelijk universiteiten, Knowledge Transfer Offices en beleidsmakers op om deze statements te gebruiken en zodoende de juiste voorwaarden te creëren waarin academische startups kunnen floreren.

Meteen naar de statements

De statements ondertekenen via LinkedIn

 

Ondernemende wetenschappers

Wetenschap is een geweldige bron en versneller van oplossingen voor de uitdagingen van de wereld. Academische startups nemen hier een sleutelpositie in omdat ambitieus ondernemerschap helpt om paradigma's te doorbreken en verandering te versnellen.

De ‘ondernemende wetenschapper’ kent vele gedaantes. Zo zijn er wetenschappers die een of meerdere startups hebben opgericht, maar ook wetenschappers die collega’s met ondernemersambities ondersteunen, of hun kennis toegankelijk maken voor een niet-academisch publiek en daarmee impact maken.

Vaak hebben ondernemende wetenschappers een onafhankelijke, soms zelfs eenzame positie in hun kennisinstelling. Vooral voor jonge ondernemende wetenschappers is het een uitdaging om hun onderzoek met ondernemerschap te combineren. De community van ondernemende wetenschappers die zich nu aan het vormen is, is voor hen dan ook belangrijk. Op die manier worden de wetenschappers met een ondernemend profiel steeds zichtbaarder en kunnen zij beter ondersteund worden.

Maximale impact betekent opschalen

De ondernemende wetenschappers die vandaag hun stem laten horen, zien het creëren en laten groeien van startups als een belangrijke manier om wetenschappelijke impact te maken. Ze constateren echter dat deze manier van impact maken onvoldoende benut wordt. Daarom hebben zij 14 statements opgesteld die als vertrekpunt moeten dienen voor de bouw van een steeds beter functionerend academisch supportsysteem voor startups.

De statements benadrukken de noodzaak van opschalen om maximale impact uit academische startups te kunnen halen. Het erkennen en waarderen van ondernemende wetenschappers en de betrokkenheid van ervaren ondernemers en professionele ondersteuning zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Voor een vruchtbare omgeving voor de wetenschapper is het nodig dat de overheid en instellingen het stimuleren van ondernemerschap en het startupsupport zien als investeringen in economie en samenleving; met de verkeerde incentives bereiken startups niet hun maximale impact.

Open om deel te nemen

De ondernemende wetenschappers geven aan hun praktijkervaring graag in te zetten om het ecosysteem voor wetenschappelijke startups te blijven versterken – bijvoorbeeld door verdere verbetering van de deal terms tussen startups en kennisinstellingen. Dat deden vele al op individuele basis; met een landelijke community streven zij ernaar dat de stem van de ondernemende wetenschapper duidelijker te horen is.

De initiatiefnemers nodigen collega-wetenschappers met dezelfde impact-drijfveren daarom uit om ook aan deze community deel te nemen. Dat kan door de wetenschappers rechtstreeks via LinkedIN te benaderen of via het adres startup.scientists@science-to-impact.nl.

Ook lezen

De tweedelige serie ‘Denkers die Doen’ met de ervaringsverhalen van 14 ondernemende wetenschappers uitgegeven door Techleap.nl