Wetenschap en ondernemerschap, gouden duo?

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Artikel
Nieuws

Zijn wetenschap en ondernemerschap te combineren? Moet je daar als universiteit of kennisinstelling in willen reguleren en zo ja in welke mate?

Naar aanleiding van de berichtgeving over het vertrek van Hans Clevers naar Roche, verschenen er de afgelopen weken diverse artikelen en interviews in landelijke media over de grenzen aan de mogelijkheid om wetenschap en ondernemerschap te combineren. Onder meer Reineke Timmermans (VNO-NCW), Ineke Sluiter (KNAW) en ondernemend wetenschapper Hans Clevers gaven hun visie op valorisatie. De artikelen laten zien hoe ingewikkeld valoriseren is, en dat een oplossing voor meer impact uit onze topwetenschap niet eenvoudig is. De artikelen zijn hieronder op een rij gezet.

In de media

Reineke Timmermans
beleidssecretaris VNO-NCW

Wetenschapper zou ook ondernemer kunnen en moeten zijn | opiniestuk

Ineke Sluiter
president van de KNAW

Restricties zijn hard nodig voor ondernemende wetenschappers | interview FD

Hans Clevers
Hoofd Roche Pharma Research and Early Development (pRED), hoogleraar Universiteit Utrecht en groepsleider Hubrecht Instituut, het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en Oncode Investigator

Topwetenschapper Clevers stapt over naar farmaconcern Roche | interview FD

Nederlandse topwetenschapper Clevers vertrekt naar Zwitserland, deels uit frustratie | artikel NRC

Toponderzoeker Hans Clevers verruilt universiteit voor farmacieconcern: ‘In Nederland kijkt men vol argwaan naar deze bedrijfstak’ | interview de Volkskrant