Tweede Kamer moties over innovatief ondernemerschap

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Beleidsdocument
Nieuws

Afgelopen jaren heeft de Tweede Kamer middels meerdere moties de regering gevraagd om te komen met hun visie op het tot wasdom brengen van innovatie in Nederland. Het kabinet heeft toegezegd voor de zomer 2022 de Kamer hierover te informeren.

De moties leggen alledrie het accent op een ander thema. 

De motie Van Strien vraagt om over onderzoek naar de bijdrage van regelvrije experimenteerruimtes aan duurzame en innovatieve producten, diensten en verdienmodellen. Download motie

Het aanjagen van innovatie is cruciaal voor blijvende economische groei in Nederland. Veel innovaties komen nu niet of te traag op gang of doorgroeien is moeilijk vanwege lokale, regionale of nationale regelgeving. Op welke wijze kunnen regelvrije experimenteerruimtes bijdragen aan het versnellen van de ontwikkeling, introductie en doorgroei van duurzame en innovatieve producten, diensten en verdienmodellen?

De motie Van der Woude en Van der Graaf wil van de Ministers van OCW en EZK een eenduidige visie op maatschappelijke impact en valorisatie van kennis. Download motie

Valorisatie is de derde kerntaak van universiteiten en van groot belang is voor onze samenleving. Nederland is steeds succesvoller als kraamkamer van startups, maar deze groeien nog onvoldoende door naar scale-ups. Welke inzet is nodig om te komen tot een Nederlands valorisatie-ecosysteem dat tot de absolute wereldtop behoort? Daarbij is o.a. van belang de IP-afspraken tussen universiteit en startup die lange termijn groei van de startup beogen en bevorderen.

De motie Verhoeven en Wiersma gaat over een onderzoek naar inpassing van een Dutch Academic Impact Fund als een van de innovatie-instrumenten. Download motie

Nederland heeft de ambitie om het beste ecosysteem voor academische startups in Europa te worden. Nederlandse universiteiten hebben daarvoor een plan opgesteld voor een Dutch Academic Impact Fund (DAIF) om knelpunten in de financiering en ondersteuning van academische start-ups op te lossen, naar Europees voorbeeld. Hoe kan een Dutch Academic Impact Fund worden toegevoegd aan het innovatie instrumentarium?