Terugblik webinar: lancering Science to Impact

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Nieuws

Nederland behoort tot de top van de wereld op het gebied van wetenschap, maar we blijven achter als het gaat om het omzetten van diezelfde kennis naar impact voor onze samenleving en economie. In het webinar Science to Impact stond de vraag centraal wat de te nemen hordes zijn en wat er moet gebeuren om de volgende stap te kunnen maken in het valoriseren van kennis.

Boston aan de Noordzee

Onder leiding van dagvoorzitter Desiree Hoving kwamen in hoog tempo verscheidene perspectieven en initiatieven aan bod. Na de aftrap van Constantijn van Oranje (Techleap.nl) en Vinod Subramaniam (Universiteit Twente), schetste Valentina Tartari (Copenhagen Business School) een internationaal wetenschappelijk perspectief. Daarna bespraken Frank van Rijnsoever (Rathenau Instituut) en Koen Besteman (Roland Berger) hoe Nederland meer waarde uit maatschappelijke startups en valorisatie kan creëren.

Ondernemer Patrick de Boer (Aiosyn) en Pieter Duisenberg (Universiteiten van Nederland - voorheen VSNU) koppelden dat aan de dagelijkse praktijk. Duisenberg noemde dat we goed op weg zijn met programma’s als ‘Erkennen en Waarderen’ waarin wetenschappers de ruimte krijgen om te ondernemen en startups te beginnen. De ambities zijn er volgens hem. Vraag is nu hoe we daadwerkelijk ‘het Boston aan de Noordzee’ kunnen worden.

Speerpunten Science to Impact

Na de presentatie van de negen speerpunten van Science to Impact lichtten Mirjam van Praag (portefeuillehouder valorisatie UNL / VU), Annemiek Verkamman (HollandBIO) en Jaap Beernink (Novel-T) toe hoe zij hier vanuit de eigen rol mee aan de slag gaan.

Terugkerend woord in de gesprekken aan tafel was het woord ‘samen’. Van Praag belichtte het KTO Nederland plan waarin de UNL, TNO en de NFU een oproep doen om als KTO’s meer samen te doen, dichtbij het onderzoek en de ondernemers en in de regio. Verkamman benadrukte dat het voor alle betrokkenen een succes moet zijn. Onderdeel daarvan is het gericht onderzoek doen dat waarde oplevert voor de hele keten en het ontwikkelen van een langetermijnvisie. Jaap Beernink noemde dat de basis in vertrouwen ligt. “Daarmee los je ingewikkelde zaken als IP - waar veel verschillende belangen mee zijn gemoeid - makkelijker op.”

Mouwen opstropen en doen!

Tot slot gaf Constantijn van Oranje een terugblik op de bijeenkomst. Wat hem opviel? Dat ondanks dat de condities voor valoriseren lastig zijn, er op heel veel plekken de ambitie is om kennis naar de markt te brengen. En het is geen lineair proces. Talent, interactie met het bedrijfsleven en andere factoren gaan zorgen voor versnelling, waarbij onderling vertrouwen een cruciale voorwaarde is. Het momentum en het enthousiasme zijn er om samen deze beweging op te starten.

Photo showing participants webinar with thumbs up

Veel energie kwam er ook vanuit de deelnemers online. Kleurrijke voorbeelden en scherpe vragen in de chat, met als rode draad: er is al veel bereikt, er gebeurt al veel en velen zetten zich daar al voor in, maar het is écht nodig in positieve samenwerking een ambitieuze stap te zetten. Op de vraag "Wie doet er mee?" gingen dan ook vele duimen omhoog. Onder andere van Rinke Zonneveld (namens InnovationQuarter en ROMs Nederland) en investeerder Harm de Vries (Innovation Industries).

Ook na afloop kreeg Science to Impact al veel aandacht op social media. Op science-to-impact.nl/doe-mee is te zien hoeveel partijen nu al meedoen. Volg ons ook op Linkedin en Twitter, waar nieuws van partners en initiatieven die bijdragen aan 'science to impact' worden gedeeld.

🎓 Vandaag is het startschot gegeven voor de nationale beweging ‘Science-to-Impact. Doel? Nóg meer impact halen uit Nederlandse topwetenschap. Wij doen mee! https://t.co/fK73FYw0Us

— Universiteit Twente (@UTwente) November 26, 2021

Kijk hier het webinar terug