Succesvol webinar standaard deal-termprincipes

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Best practice
Handleiding
Nieuws
Voorbeeld/ template

Het belang van het versnellen van het onderhandelingsproces tussen universiteiten en spin-offs  

Afgelopen donderdag organiseerden Universiteiten van Nederland en Techleap.nl het webinar ‘Spin-off Deal Term principles’. Een groep van bijna 80 personen bestaande uit wetenschappers, investeerders, ondernemers, KTOs en andere geïnteresseerden schoof aan om meer te weten te komen over standaard deal-terms principes voor universitaire spin-offs. Een werkgroep vanuit UNL heeft deze principes ontwikkeld met als doelstelling het onderhandelingsproces tussen universiteiten en jonge bedrijven te versnellen en daarmee de kans op groei en succes te vergroten.

Na een korte introductie van Eppo Bruins (voorzitter van de AWTI) volgde een uitleg van Roy Kolkman vanuit de werkgroep Dealterms over het uniforme framework wat is ontwikkeld en waar vanaf nu 13 kennisinstellingen  gebruik van maken. Het framework geldt voor de afspraken die deze kennisinstellingen maken met spin-offs voor toegang tot het intellectueel eigendom voor de situatie dat de onderzoeker uit dienst treedt.

Na de presentatie werd uitgebreid gebruik gemaakt van de tijd die was ingepland voor vragen. Onder moderatie van Jaron Weishut (Techleap.nl) beantwoordde Roy Kolkman vragen over onder meer de bruikbaarheid van het model en over de benchmark met andere landen. De conclusie was dat er met deze eerste set Deal-term principes een mooie stap voorwaarts is gezet naar een klimaat waarin het voor ondernemende wetenschappers makkelijker is een bedrijf te starten. ‘Dit zal niet alleen de bedrijven zelf, maar ook de samenleving in zijn geheel ten goede komen’, waren de woorden van Eppo Bruins.

Vervolgtraject

Alle universiteiten gaan, samen met de universitaire medische centra, optrekken in een vervolgproces. In het vervolgproces worden ook andere mogelijke situaties beschreven, zoals de situatie waarbij er een bedrijf wordt gestart met intellectueel eigendom van de kennisinstelling, zonder dat de onderzoeker zelf ondernemer wordt. Het gebruik van de deal terms wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd door de Knowledge Transfer Offices (KTO’s) van de kennisinstellingen, in samenwerking met Techleap.nl, ondernemers en investeerders. Hierdoor wordt er al lerende gewerkt aan steeds beter werkende afspraken voor universitaire spin-offs.

Deelnemende partijen

De kenninsinstellingen die op dit moment hebben aangegeven de dealterm principes te gaan gebruiken zijn: Erasmus MC, Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden, Universiteit Tilburg, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboudumc, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen , Wageningen University & Research, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, TNO