Science to Impact volgens Hans Boumans van TNO

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Nieuws

Hans Boumans is Director Technology Transfer bij TNO. Een bekend gezicht in het ecosysteem. Wat vindt hij belangrijk vanuit zijn rol en wat is volgens hem de toegevoegde waarde van Science to Impact?

Er gebeurt al veel op het gebied van valorisatie. Wat voegt Science to Impact toe?

Science to Impact is goed voor het ontwikkelen van een gezamenlijk besef hoe belangrijk de spin-offs zijn die uit onze kennisinstellingen en universiteiten voortkomen. Zij creëren impact die zowel economisch is – denk aan nieuwe banen –  als maatschappelijk is, bijvoorbeeld nieuwe batterijtechnologie voor duurzamere energie.

Ook kan een beweging als Science to Impact ervoor zorgen dat er gezamenlijk opgetrokken wordt bijvoorbeeld in een standaardisatie op de commerciële afspraken tussen de kennisinstelling en de spin-off. Als die afspraken vooraf duidelijk zijn, beperk je discussies later, bijvoorbeeld met investeerders. Science to Impact zou iets kunnen betekenen in de uitwisseling en vergelijking van de licentie- en aandelenmodellen die momenteel door de universiteiten en kennisinstellingen gebruikt worden.

Wanneer is de beweging van Science to Impact een succes?

Als wij samen onze ambitie waar kunnen maken dat Nederland binnen Europa koploper wordt in het omzetten van kennis in commerciële toepassing. Daarvoor is een goede basis nodig waaruit kennis en technologieën gevaloriseerd kunnen worden.

Een van de instrumenten die daarin helpt, is het versterken van de vroege fase financiering. Juist deeptech bedrijven hebben in de vroege fase veel kapitaal nodig. Voor de meeste investeerders is het risico te hoog om dan te financieren. Daar ligt een rol voor de overheid, om in die eerste fase in te springen en bij te dragen.

Ook is er meer menskracht nodig bij de kennis transfer offices (KTO's) van de universiteiten en de kennisinstellingen. Een vergelijking met een internationale kopgroep laat zien dat de capaciteit bij Nederlandse KTO’s relatief klein is.

Wat doe jij vanuit TNO voor meer science to impact?

Met mijn team van het Technology Transfer Office zorg ik er voor dat kansrijke technologieën binnen TNO, die niet via bestaande bedrijven naar de markt gaan, uit kunnen groeien tot commerciële producten. Dè manier is het oprichten van startups die worden gefinancierd door Venture Capital.

De afgelopen vijf jaar hebben we op deze manier 34 bedrijven opgericht waarbij veel kapitaal is opgehaald. Twee mooie voorbeelden van TNO spin-offs zijn Lion Volt en Leyden Jar. Zij bewegen zich allebei op het gebied van de batterij-technologie. LeydenJar heeft vorig jaar 22 miljoen opgehaald bouwt inmiddels aan een demo fabriek. LionVolt heeft in de eerste ronde 5 miljoen opgehaald. Niet alleen het aantal spin-offs en het kapitaal dat we ophalen, maar ook de impact die uit deze bedrijven komt en de maatschappelijke uitdagingen die ze oplossen, maakt mij enorm trots!

Lees meer over de Technology Transfer Office van TNO of beluister de podcast waarin Hans Boumans aan het woord komt over het ondernemerschap van TNO

Hans Boumans

Hans Boumans is gepromoveerd biochemicus. Achttien jaar geleden begon Hans bij TNO als onderzoeker in de levensmiddelensector.

Al vrij snel kwam hij in commerciële functies terecht. Aanvankelijk hield hij zich bezig met licentie-onderhandelingen met bedrijven die op basis van TNO-onderzoek een product in de markt wilden zetten.

Sinds 2015 is hij Director Technology Transfer en stuurt hij de afdeling aan waar TNO-technologieën via spin-offs of licentie-overeenkomsten naar de markt gebracht worden.