Richtsnoer van universiteiten en UMC’s m.b.t. IP voor startups

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Artikel
Beleidsdocument

In 2016 hebben KTO’s van de Universiteiten van Nederland (UNL) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in samenwerking met KNAW en NWO een richtsnoer over IP richting academische startups opgesteld.

Het benutten van kennis uit onderzoek bij de kennisinstellingen (valorisatie) is belangrijk voor de samenleving, met het oog op de maatschappelijke uitdagingen en economische kansen. Intellectuele eigendomsrechten (IER) spelen een relevante rol bij het benutten van kennis. Bij het valoriseren van kennis door het benutten van IER kan een relatie worden aangegaan met een gevestigd bedrijf of met een startup. De behoefte aan een richtsnoer voor de omgang met IER richting academische startups is daarmee groeiende. Dit geldt te meer vanwege het belang om de doorgroei van startups te bevorderen en te voorkomen dat opschaling van startups wordt belemmerd.

Het doel van dit Richtsnoer is het voor academische startups verhelderen wat de uitgangspunten zijn voor een startup voor toegang tot IER van de kennisinstellingen. Insteek hierbij is het ‘pas-toe-of-leg-uit’beginsel. Daarmee wordt voorspelbaarheid en transparantie bereikt over wat de startup kan verwachten op dit gebied. Hoewel vaak een vereiste voor succes, is deze toegang zelden voldoende voorwaarde. De praktijk wijst uit dat een ondernemende cultuur en een helder en stabiel mandaat binnen de kennisinstellingen minstens even belangrijk zijn om tot kansrijke startups te komen.

Zie de volgende documenten op de website van UNL:

Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten

FAQ (NL)

Richtsnoer gebruik intellectuele eigendomsrechten door studenten

De volledige set van richtsnoeren is te vinden op de website van de UNL.

In English:

Set of guidelines dealing with Intellectual Property Rights

FAQ (EN)

Set of guidelines for Intellectual Property by students