Rapport Economische impact 4TU Federatie

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Rapport

De vier technische universiteiten in Nederland - 4TU -, zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Zij leveren een essentiële bijdrage aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, en aan de noodzakelijke transities en maatschappelijke uitdagingen in Nederland en wereldwijd.

Zij doen dit door elk jaar duizenden slimme en ambitieuze ingenieurs van de toekomst op te leiden, door kennis en technologie te ontwikkelen via wetenschappelijk onderzoek, door bedrijven op te starten, en door maatschappelijk problemen op te lossen. Zij hebben duurzame impact, en maken maatschappelijke transities mogelijk.

Gezamenlijk hebben de 4 TU’s een Brits onderzoeksbureau gevraagd hun economische impact te meten, als onderdeel van de totale maatschappelijke impact van 4TU. Deze two-pager bevat een samenvatting van de analyse van de kwantitatieve economische effecten van 4TU in 2021, gemeten in bruto toegevoegde waarde (GVA; Gross Value Added) en banen.

Het is een aanvulling op het volledige verslag van BiGGAR Economics - "Economic Impact of 4TU" (9 november 2022), waarin de methode, de analyse en de bevindingen in detail worden beschreven.

Het totale jaarlijkse economische effect van de 4TU-universiteiten wordt geraamd op 12,7 miljard euro bruto toegevoegde waarde (GVA) en 102.740 banen. Dit wordt gecreëerd door onderwijs-, onderzoeks- en valorisatie-effecten en door economische effecten van de directe activiteiten van universiteiten. Voor elke euro aan overheidsinvesteringen creëren de 4TU-universiteiten negen euro aan bruto toegevoegde waarde in de Nederlandse economie.

Iets meer dan de helft van de totale bruto toegevoegde waarde van de 4TU-universiteiten (6,4 miljard euro) komt voort uit doelgerichte activiteiten, waaruit blijkt dat hun belang voor de economie veel verder gaat dan alleen het feit dat zij grote organisaties zijn. Ze kunnen echt worden beschouwd als motoren van de Nederlandse economie. Er is ook gekeken hoe die motor werkt, en hoe de effecten zijn verdeeld over de verschillende activiteiten van 4TU.

Download de samenvatting of bekijk het rapport 'Economic Impact of 4TU'