In ontwikkeling: Uitgangspunten voor dealterms in Nederland

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Beleidsdocument

Afspraken tussen kennisinstellingen en spin-outs zijn bepalend voor de kans dat een startup science naar impact weet te brengen. Omdat er belangen van verschillende stakeholders een rol spelen, is het echter niet makkelijk om tot goede afspraken te komen.

Het doel van dit document is alle uitgangspunten te verzamelen die door een of meer van de stakeholdergroepen relevant worden gevonden bij het maken van afspraken tussen kennisinstellingen en start-ups die voortkomen uit onderzoek en/of wetenschappelijk personeel.

Het doel is dus niet het verzamelen van alleen uitgangspunten die door alle stakeholdergroepen relevant worden gevonden. Er hoeft geen overeenstemming te zijn. Alle stakeholdergroepen hebben ‘gelijk’, vanuit het eigen perspectief.

Het proces wordt begeleid vanuit het Science to Impact initiatief. Hiertoe is uit het landelijk KTO-overleg een werkgroep gevormd samen met Techleap.nl. Uit alle relevante stakeholdergroepen zijn mensen gevraagd om samen of alleen deze tabel aan te vullen.
 

Ontbreekt er belangrijke input? Laat het weten via info[at]science-to-impact.nl

Bekijk hier de meest recente versie van het uitgangspuntendocument