Een Raamwerk Valorisatie-Indicatoren

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Beleidsdocument

In het hoofdlijnenakkoord dat de VSNU in december 2012 met Staatssecretaris Zijlstra heeft gesloten is de afspraak gemaakt dat universiteiten indicatoren zullen ontwikkelen die op termijn kunnen worden gebruik om inspanning en resultaten op het gebied van valorisatie beter meetbaar c.q. zichtbaar te maken.

“Inzet is dat er in 2015 een gedragen set indicatoren ontwikkeld en getest is, waarmee de resultaten van de valorisatie-inspanningen in verschillende weten- schapsdomeinen kunnen worden gemeten en beschreven”, aldus het HLA.

Dit raamwerk beschrijft het kader en proces waarmee de Nederlandse universitei- ten deze set van indicatoren willen ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is dat de universiteiten in VSNU-verband hiervoor zelf de verantwoordelijkheid nemen en hier de komende jaren in een open en experimenteel ontwikkelproces vorm aan geven. De valorisatie-indicatoren bevinden zich daarmee per definitie de komende jaren in een proces van continue ontwikkeling en vernieuwing.

Download het rapport