AcTI-advies: Zaaien voor de economie van morgen

Nieuwsbrief

Newsletter subscription

* indicates required
Rapport

In juni 2018 heeft AcTI een advies uitgebracht, getiteld Professionalisering van de gouden driehoek. Hierin werd geconstateerd dat het kennis- en innovatie-ecosysteem onder druk staat. Volgend op dit eerste AcTI-rapport is vanuit het ministerie van EZK een informeel verzoek uitgegaan om specifieker naar de uitwerking van innovatie-instrumenten op bedrijfsniveau te kijken.

In het AcTI-advies Laat duizend bloemen bloeien – zaaien voor de economie van morgen richt AcTI zich specifiek op het creëren van meer, en het beter ondersteunen van kennisintensieve startups en scale-ups. Dit is van essentieel belang gezien de cruciale rol van dergelijke bedrijven voor de economie van morgen en voor hun uitzonderlijke vermogen om midden disruptieve innovaties doorbraken te forceren die nodig zijn voor de maatschappelijke missies. Daarnaast richt AcTI zich in dit advies op het versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen, startups en innovatief mkb.

Download het rapport

Over AcTI

De Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) is de Nederlandse Academy of Engineering. Een unieke en onafhankelijke vereniging van op persoonlijke titel gekozen leden afkomstig uit het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. AcTI-leden zijn personen met gezag en betrokken bij maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken rond techniek en innovatie en hebben een beween track-record in de technische en toepaste wetenschappen en/of op wetenschap en technologie gebaseerde innovatie. AcTI werkt nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Foto credit: "Flower Fields of Carlsbad California" by moonjazz is licensed under CC BY-NC 2.0.